eng-GB   nor-NO   pol-PL
Hjem  >  Firma  >  Siste nyheter  >  Sikter mot null uhell
Sikter mot null uhell

Kranoperasjoner har vært årsak til de fleste dødsulykker offshore de siste ti årene. Nå skal sikkerheten toppes. Fra 1. januar 2012 innføres det krav om fagbrev på Stureterminalen og samtlige landanlegg i Norge.

Sikkerheten rundt kranoperasjoner har fått stor oppmerksomhet de senere år, ikke minst på grunn av at de fleste dødsulykkene offshore, har skjedd i forbindelse med bruk av kran- og løfteutstyr. Selv om kranoperasjoner står for bare 14 prosent av alvorlige ulykker, viser antall drepte i forhold til antall hendelser, at løfteoperasjoner har et stort konsekvenspotensialet, skriver Petroleumstilsynet i en rapport.

Arbeidet med å lage nytt regelverk som skal gi sikrere kranoperasjoner har vært forankret i hele næringen og resultert i en ny NORSOK-standard for sikker bruk av løfteutstyr. Fra 1. januar skal alle førere av hovedkrantyper som mobilkran og tårnkran på landanlegg ha fagbrev.

- Jobbet målbevisst

  Også i Vest Kran har ansatte og ledelse hatt stort fokus på sikkerhet de siste årene.

- Vi har visst at kravet om fagbrev ville innføres og det har vært helt i tråd med våre ønsker. Vi har jobbet målbevisst og langsiktig for å gjøre arbeidsoperasjonene enda sikrere. Alle som arbeider med kraner er avhengig av en dyp fagforståelse, forteller operasjonssjef, Morten Martinessen i Vest Kran.

Kranfører, Martin Engelsen bekrefter at fokuset på sikkerhet er sterkt også i det daglige arbeidet.

- De siste årene har vi i Vest Kran kommet i en god driv med arbeidet. Vi jobber beinhardt med sikkerhet hver dag. Det er ikke slik at man kan ta et HMS-kurs og tro man er i mål. Nei, dette må vi jobbe med kontinuerlig. Både for oss og for kunden er det svært viktig at jobben som blir utført, gjøres uten uhell.

Ser man bort fra det menneskelige aspektet ved uhell, vil også strekk i prosjektene gi økte kostnader for kunden.

- Uansett er det oss kranbedrifter som er ansvarleg for at personellet som blir benyttet på landanleggene, har den kompetansen som blir krevd, forklarer han.

Statoil positiv

  Også Statoil som har vært med å lage den nye NORSOK-standarden R-005, er positive til at det innføres krav om fagbrev på landanleggene. Ifølge informasjonsleder, Jon Halstein Tjore, er Statoil overbevist om at dette vil gi økt kvalitet og profesjonalitet i kranfaget.

Selv om det ennå ikke er innført krav om fagbrev offshore ennå, har Statoil likevel stort fokus på å heve kompetansen i faget, også ute på installasjonene. Nesten en million løft gjennomføres årlig med offshorekraner på Statoils plattformer. 

- Statistikken er klar

  - Statistikken viser klart at kompetansehevingen som har skjedd de siste årene og arbeidet med innføring av fagbrev, har gjort kranoperasjonene mye sikrere, forteller fagansvarlig for logistikk på Gullfaks A, Terje Urhaug. En av hans viktigste oppgaver er som operasjonelt ansvarlig å se til at alle som bruker løfteutstyr gjør dette i henhold til myndighetskrav og Statoils styrende dokumentasjon, APOS.

Vil ha offshore med

  Urhaug håper at krav om fagbrev snarlig også innføres offshore. 

- Ja, vi har store forhåpninger om å få til en revisjon i 2012 av den gjeldende Norsok-standarden for offshore. R-003 er syv år gammel nå og moden for revisjon. Per i dag gjelder kravet om at førere av offshorekraner skal ha kranførerbevis. En innføring av fagbrev vil styrke deres kompetanse ytterligere.

Han ser for seg at implenteringen kan skje allerede til neste år og at det gis en frist på 3-4 år til å oppgradere kompetansen på kranførerne offshore, en lik tidsfrist som landanleggene fikk. 

- For dette er viktig. Vi er navlestrengen offshore. Bare på Gullfaksfeltet gjennomførers det 100000 løft i året med offshorekraner. I tillegg kommer et enormt antall løft med traverskraner og arbeidsvinsjer og andre typer løfteinretninger. 

- Utdanning viktig  

Martin_Engelsen_Petter_Ronning_Vest_Kran_Sture_stor2

Bildetekst: Fadder, Martin Engelsen (sittende) og hans n ylig uteksaminerte lærling, Petter Rønning greier løft på opptil 80 tonn med sin Demag mobilkran:  - Den er veldig anvendelig på et anlegg som Sture. Den er liten, smidig og har kort riggetid, forteller Engelsen.

Engelsen i Vest Kran peker også på betydningen av kompetanse.

- Jo bedre utdanningen er, jo tryggere foregår løfteoperasjonene. På kranskolen lærer man å gjennomføre det vi kaller for sikker jobbanalyse, i tråd med NORSOK-standarden. Man deler  arbeidsoperasjonene opp i mindre deler og planlegger steg for steg. Forhold som plassbehov, kontroll av utstyr, tyngde på løft, behov for kranstørrelse og vindforhold, må taes med i beregning. Da øker man sjansen for å få en vellykket løfteoperasjon.

Det er også andre fordeler med fagbrev.

- Ja, det er også viktig at vi som kranførere får kompetanseheving og status på linje med andre fagarbeidere som elektrikere og mekanikere. Fagbrevet kan også gi oss et større arbeidsområde. Nå kan vi rigge, godkjenne midlertidige løfteoppheng, vi kan kjøre truck og operere flere typer kraner. Et fagbrev gir oss også en større status internt på arbeidsplassen, forteller Engelsen.

Han legger til at kranførere med fagbrev utvilsomt også vil være mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Femte lærlingkull

  - Nå har vi inne kull nummer fem med lærlinger i Vest Kran. Det har vært viktig for oss å sørge for god tilrettelegging og gi høy kvalitet på opplæringen, forteller operasjonssjef, Morten Martinessen i Vest Kran.

Læretiden varer i to år og består av praksis i bedriften og teorikunnskaper på kranskolen i Rogaland.  Vest Kran bekoster hele lærlingpraksisen. Lærlingene får betalt teorikurset og får full lønn i lærlingperioden. I tillegg får lærlingene lønnskompensasjon etter at de har avlagt eksamen.

- Attraktiv arbeidskraft

  - Er det utfordrende å beholde folk i det stramme markedet?

- Det er klart at i dagens marked er kranførere med fagbrev attraktive og vi har et ydmykt forhold til våre konkurrenter. De puster oss i nakken hele tiden. Derfor må vi hele tiden spisse oss, svarer kranfører Martin Engelsen som selv er fadder til to lærlinger.

- Men vi ser at lærlingene vil bli hos oss også etter at fagbrevet er tatt. De synes vi er et godt selskap å være i, sier han og minnes kun en som er forsvunnet hittil. Han ønsket å ta videreutdanning.

- Alle må ta ansvar

  Operasjonssjefen i Vest Kran er svært opptatt av at hele bransjen tar ansvar for opplæringen.

- Bemanningsproblemet i kranbransjen kan ikke løses av enkeltbedrifter alene. Hele bransjen må samarbeide om å heve kompetansen og kapasiteten. Ingen av kranbedriftene kan være gratispassasjerer.

Vest Kran og konkurrentene i bransjen kan hvert fall glede seg over at ulykkestallene er på vei ned. Etter en kraftig økning frem mot 2000-tallet, har antall alvorlige ulykker gått tilbake.

Martin_Engelsen_Petter_Ronning_img_storVest_Kran_Sture_kranfag_Forside bilde
MAIN OFFICE
Westkran AS
Smålonane 20
5353 Straume
Norway

Tel: +47 56 31 32 00
Fax: +47 56 31 32 20
E-mail:

24/7: +47 4000 3200
BERGEN
Tel: +47 56 31 32 00

HAUGESUND
Tel: +47 40 00 32 20

KRISTIANSAND
Tel: +47 40 00 32 20

NARVIK
Tel: +47 40 00 32 99
NORD-NORGE
Tel: +47 40 00 32 99

OSLO
Tel: +47 40 00 32 41
Tel: +47 40 00 32 20

STAVANGER
Tel: +47 40 00 32 20

SWEDEN
Tel: +47 40 00 32 37
ENGINEERING
Tel: +47 56 31 32 14

TOWER CRANES
Tel: +47 40 00 32 03

HEAVY LIFTING
Tel: +47 40 00 32 37

CRANE TRUCKS
Tel: +47 40 00 32 03
WORKSHOP
Tel: +47 40 00 32 08

TRANSPORT & LOGISTICS
Tel: +47 40 00 32 37

RIGGING & ASSEMBLY
Tel: +47 40 00 32 01

QC/HSE
Tel: +47 40 00 32 34