eng-GB   nor-NO   pol-PL
Hjem  >  Firma  >  Siste nyheter  >  Erfaringsrik på forbrenning
Erfaringsrik på forbrenning

Vest Kran inntok i september 2011 den lille romantiske byen Lidköping. Målet var Lidköping Varmeverk.

Dette er i følge Daglig leder Morten Martinessen det 3. forbrenningsanlegget Vest Kran er med på å montere i Sverige. Det største av disse er Sysav gjenvinningssentral i Malmö i 2003.

Siden 1998 har Vest Kran vært med på montering av 11 ulike forbrenningsanlegg i Skandinavia.

Vest Krans første erfaring var BIR Forbrenningsanlegg, Rådalen i Bergen Kommune i 1998.

Lidköping

Vest Kran har - basert på rikholdig erfaring etablert seg gode rutiner for denne type oppdrag og er tidlig inne i prosjektene for å gjennom prosjektering sørge for riktig utstyr til oppdragene. Ofte er anleggene i gang mens prosjektet pågår, og det stilles strenge krav til utførelse av løfteoppdragene og koordinering. Det må hele tiden være et stort fokus på HMS, samtidig som god fremdrift må opprettholdes. All transport må koordineres slik at det ikke oppstår komplikasjoner i driften.

Driften må imidlertid vike når man foretar de tyngste og mest kompliserte løftene. I januar i år ble kjelen og ECO løftet på plass på Lidköping Varmeverk. Til løftene ble det brukt en 600 t beltekran. Dette er i følge Morten Martinessen en svært utfordrende jobb som krever enormt med presisjon og forhåndsplanlegging. All produksjon på forbrenningsanlegget ble stoppet og det var mange mennesker som var kommet for å se at alt gikk fint for seg. Det gjorde det. Løftene var svært vellykket, og produksjonen kunne snart fortsette som før.

Prosjektansvarlig Issa Kidess og hans fabelaktige mannskap er hele tiden i forkant med gode planer og løsninger for våre oppdragsgivere og har gjort en utmerket jobb på prosjektene.

Vest Krans oppdragsgivere verifiserer løpende innsatsen på prosjektet, og bidrar til god oppfølging og miljø på arbeidsplassen. Vest Kran er svært fornøyd med sine oppdragsgivere og gode samarbeidspartnere i Lidköping, og ser frem til den resterende tiden som er igjen her sier Morten Martinessen.

Forbrenningen

På forbrenningsanleggene omdannes avfall til slagg, aske og forbrenningsgasser. På denne måten får man redusert volum og vekt på massene noe som forenkler transport og deponering.

Forbrenning av avfall fører imidlertid til forbrenningsgasser som inneholder forurensede stoffer som hydrogenklorid, hydrogenfluorid kvikksølvdamper og forskjellige organiske mikroforurensinger.

Utslipp av disse stoffene kan reduseres vesentlig ved hjelp av moderne forbrenningsteknikk.

I Norge er det strenge krav til rensing av røykgassene. Virkemidlene varierer med størrelsen på anleggene. Ved små anlegg brukes ofte sykloner, mens det ved større anlegg ofte brukes elektrofiltre.

Energikilde

Energien som utvinnes gjennom forbrenningen kan overføres i form av varmt vann til boligområder, bydel eller byer.

Varmeverket i Lidköping sørger for 90 % av oppvarmingsbehovet for bostededer, og ca. 60 % av industrien i området.

Anleggene

Som følge av strenge miljøkrav har antallet avfallsforbrenningsanlegg minsket fra 48 anlegg i 1989 til 23 anlegg i 2010. Mengden av avfall som forbrennes har imidlertid økt kraftig.

Vest Kran har til nå jobbet på 8 ulike forbrenningsanlegg i Norge.

De fleste forbrenningsanlegg fungerer også som varmeverk for fjernvarme. Blant disse er Klemetsrud energigjenvinningsanlegg, hvor husholdnings- og næringsavfall fra Oslo og nabokommunene gjenvinnes og benyttes i Oslos fjernvarmeanlegg og til produksjon av strøm. Klemetsrud ble i 2011 oppgradert med ny ovnslinje, og Vest Kran stilte villig sine kraner og sitt personell til disposisjon for jobben.

I ”hjembyen” Bergen. Har Vest Kran vært med å bygge opp BiRs 2 forbrenningsanlegg i Rådalen. Det første allerede i 1998. BIR s forbrenningsanlegg produserer varme til BKKs fjernvarmeanlegg som leverer til Kokstad og Bergen Sentrum.

Av andre forbrenningsanlegg Vest Kran har jobbet på kan nevnes:

  • Händelö Kraftvärmeverk, Norrköping
  • Forus, Stavanger
  • Heimdal Varmesentral, Trondheim
  • Returkraft, Kristiansand
  • Haraldrud, Oslo
  • Trehjørningen, Hamar

 Videosnutt av sistnevnte prosjekt kan ses her.

http://www.youtube.com/watch?v=SFXJNfa-0Q8

Sikkerhet og erfaring gir resultater

Daglig leder Morten Martinessen påpeker at en sterk sikkerhetsfilosofi og erfaring fører til at Vest Kran rekker frem på slike prosjekter. –Noe av det spennende med å jobbe på slike prosjekter er at prosjektene ofte består av arbeidere fra mange ulike nasjoner, noe som er med på å bygge et stort nettverk.  Vest Kran ser virkelig frem til å jobbe på liknende prosjekter i fremtiden, avslutter han.

Kilder:

http://snl.no/forbrenningsanlegg

http://snl.no/fjernvarme

http://www.lidkoping.se/boendeochmiljo/energi/fjarrvarmeochavfallsforbranning.4.d62f0912738006cfc8000451296.html

http://www.miljostatus.no/Tema/Avfall/Avfall-og-gjenvinning/Avfallsbehandling/Avfallsforbrenning/

http://www.bir.no/biravfallsbehandling/Sider/StartsideGammel.aspx

 

Lindkoping 1Lindkoping 2Lindkoping 3Lindkoping 4Lindkoping 5
MAIN OFFICE
Westkran AS
Smålonane 20
5353 Straume
Norway

Tel: +47 56 31 32 00
Fax: +47 56 31 32 20
E-mail:

24/7: +47 4000 3200
BERGEN
Tel: +47 56 31 32 00

HAUGESUND
Tel: +47 40 00 32 20

KRISTIANSAND
Tel: +47 40 00 32 20

NARVIK
Tel: +47 40 00 32 99
NORD-NORGE
Tel: +47 40 00 32 99

OSLO
Tel: +47 40 00 32 41
Tel: +47 40 00 32 20

STAVANGER
Tel: +47 40 00 32 20

SWEDEN
Tel: +47 40 00 32 37
ENGINEERING
Tel: +47 56 31 32 14

TOWER CRANES
Tel: +47 40 00 32 03

HEAVY LIFTING
Tel: +47 40 00 32 37

CRANE TRUCKS
Tel: +47 40 00 32 03
WORKSHOP
Tel: +47 40 00 32 08

TRANSPORT & LOGISTICS
Tel: +47 40 00 32 37

RIGGING & ASSEMBLY
Tel: +47 40 00 32 01

QC/HSE
Tel: +47 40 00 32 34