eng-GB   nor-NO   pol-PL
Hjem  >  Firma  >  Siste nyheter  >  Åpenhet og dialog gir best HMS-resultater
Åpenhet og dialog gir best HMS-resultater

Det aller viktigste er å unngå personskader og uhell, forteller HMS-leder, Sverre Misje i Vest Kran. Han har klokketro på at åpenhet og tillit gir best uttelling i HMS-arbeidet.

Sverre Misje er klar på at den åpne samtalen og holdningen på arbeidsplassen er beste metode for å oppnå gode HMS-resultater.

- Har dere en god dag?

- God morgen, gutter. Har dere en god dag? Dette er en mye bedre åpning enn å vifte med paragrafer. Mange tror at en HMS-leder er en rådgiver for sjefen og skal være en slags politimann som går rundt og kjefter når ting ikke er i orden. Min erfaring er at det er en mye bedre metode er å være til stede på arbeidsplassen og snakke med folk. Det gir tillit og trygghet.

Arbeidet med sikkerhet på arbeidsplassen har en klar målsetting.

- Det er å unngå skader og få alle hele hjem igjen, forteller HMS-lederen.

For å oppnå gode resultater, må man også være åpen og lyttende, for eksempel når ansatte forteller om noe som kan påvirke arbeidet.

Viktig å se hverandre

- Folk kan ha problemer i livet, på hjemmefronten eller på andre områder, og da er det viktig at man får snakket med dem og tatt nødvendige grep. Kanskje en kranfører som har hatt en vanskelig opplevelse eller er trøtt en dag, ikke skal sette seg opp i kranhuset?

- Når vi løfter såpass tunge ting, er man er nødt til å være årvåken og konsentrert. Er man ikke det, er det bedre at denne personen utfører en mindre belastende jobb den dagen.

En HMS-leder skal derimot ikke bare jatte med. Han må om nødvendig også være streng.

Må også være klar i talen

- Ja, når det er nødvendig, må man være klar i talen. Men i bunn må det ligge respekt og tillit for å kunne ha en god dialog med de ansatte.

Det er ikke bare de ansatte Sverre holder et våkent øye med. Også utstyr som brukes og omgivelsene som de ansatte jobber i er viktig.

- Er for eksempel alt utstyret på plass og er grunnforholdene i orden?

De 100 fast ansatte i Vest Kran består av sjåfører, kranførere, riggere og multidisipline folk er spredd godt utover Norge og Europa ellers. For tiden befinner de fleste seg på oppdrag i Oslo, Nord-Sverige og Tyskland, men det er også personell i Bodø og Narvik, i tillegg til en del på oljebasene i Øygarden. Misje sitt ansvar strekker seg derfor til alle hjørner av Europa der Vest Kran har sitt personell og aktiviteter, men han kan ikke være tilstede på alle lokasjoner til enhver tid. Da er godt å vite at Vest Krans personell har papirene i orden.

- Alle er sertifiserte for de jobbene de skal gjøre og har i tillegg fått produktopplæring.

Stiller åpne spørsmål

Når Sverre er ute på arbeidsplassene, stiller han ofte åpne og gjerne naive spørsmål som en metode til å starte en dialog.

- Hva brukes denne til? Hvordan gjør dere dette?

På den måten får man i gang en samtale om jobbutførelsen og kan sammen avdekke mulige risikomomenter.

Sverre er særlig på vakt overfor alt som smaker av rutine.

- Når man tenker at dette er noe jeg har gjort hundre ganger før, da er det særlig viktig å passe på …

Det er ikke bare HMS-lederen som skal passe på, men også kollegaer må se til hverandre uten å føle at det drives overvåkning.

- Vi må passe på hverandre og tørre å si fra til hverandre uten at man føler det er angiveri. Dette er viktig for å lære og å bli bedre. Vi må tørre å skrive RUHer, også på meg, smiler Sverre.

Trivsel gir produktivitet

Det er viktig å unngå feil, men enda viktigere er det å lære av feilene, poengterer han.

- Det skal være kultur for å kunne gjøre feil og lære av det. Det skal være mulig å gjøre en feil uten å bli kjeftet på og trykt ned…

- For trivselen er viktig. Trives folk, så gjør de en mye bedre jobb.

Nye forskrifter implementeres

Men noe paragraf-arbeid må til. De nye HMS-forskriftene til Arbeidsmiljøloven som skal trer i kraft 1. januar 2013, har fått Vest Kran til å kaste seg rundt. Dette er et forenklingsprosjekt der 47 av dagens forskrifter blir erstattet med seks nye.

- Vi reviderer nå våre rutiner for å være oppdaterte overfor våre oppdragsgivere, forteller Morten.

Både i felt og på kontor

HMS-arbeid er en god kombinasjon av arbeid i felt og på kontor. På kontoret får Sverre assistanse av HMS- koordinator Ingrid Berg.

- HMS-folk kan generelt bli for mye på kontoret og for lite ute i felt, forteller daglig leder, Morten Martinessen, men understreker samtidig at kontorarbeidet også er grunnleggende viktig.

 - Får vi inn en RUH, enten fra kunde eller egne ansatte, så sender vi dem videre til HMS-avdelingen. Her blir de behandlet og analysert av Ingrid og Sverre. Behandlingen av dem kan for eksempel føre til at vi iverksetter tiltak eller gjennomfører vernerunder eller såkalte, toolbox-møter.

- God HMS-styring er alfa og omega

Morten understreker at god HMS-styring er alfa og omega for Vest Kran.

- Vi må hele tiden være åpne for å lære og å forbedre oss. At vi søker å være best på HMS i bransjen er også et godt salgsargument. Kundene skal vite at vi tar sikkerheten på høyeste alvor og gjør alt for å forbedre oss ytterligere.

I det langsiktige arbeidet er det også viktig å lage gode sikkerhetsprosedyrer. På kort sikt gjelder klare krav til hva som skal gjennomføres før arbeid starter opp.

- Før alle oppdrag settes i gang, skal det som alltid gjennomføres befaring, risikoanalyser og sikker jobbanalyse (SJA), understreker Sverre.

Griper gjerne spakene

Som tidligere redningsmann er Sverre trent i å kunne gi førstehjelp og sette i gang livreddende tiltak. Det er en nyttig erfaring når risiko skal vurderes og sikkerheten økes. Det gir både ham og kollegaene en ekstra trygghet at han er i nærheten.

Han er heller ikke redd for å ta et tak om det er nødvendig.

- Er det en syk mann, så hopper jeg gjerne opp i kranen og griper fatt i spakene …

Valgte jobb fremfor uførhet

Sverre har lang erfaring fra offshorebransjen og har opplevd på kroppen hvor viktig det er å tenke sikkerhet på jobben. Han begynte i sin tid som redningsmann på standby-båt i Nordsjøen. Så gikk han i land til Vest Kran en periode fra 1995-1998. Deretter tok han en ny tur i Nordsjøen som fagarbeider, men ble denne gangen alvorlig skadet. Etter en tøff rehabilitering og utdanning innen risikoanalyse, operativ psykologi og pedagogikk, var han tilbake som kranfører i Vest Kran i 2010. Deretter ble han prosjektmanager for Oslo-avdelingen, før han i år tok imot stillingen som HMS-leder.

Da Sverre fikk en alvorlig nakkeskade i Nordsjøen, fikk han valget mellom et liv som ufør eller å trene seg opp til arbeidslivet igjen. Han valgte det siste og har ikke angret på det.

- Man må se positivt på ting. Litt smerter i ny og ne kan man tåle.

Samlingen på Geilo

En viktig del av HMS-arbeidet i Vest Kran, er å samle de ansatte til gode, faglige og sosiale samlinger. Nylig var alle ansatte og gode leverandører samlet på Dr. Holms på Geilo. På Geilo ble det også delt ut pris til årets HMS-medarbeider, i tillegg til kulturpris, og pris til beste leverandør.

- Folk liker å bli satt pris på. Det skal så lite til. De ansatte bekrefter at de trives hos oss. Slutter de for å prøve noe annet, lengter de fort tilbake, for her er det stor takhøyde, forteller Sverre.

2012-11-16-14.45.07-22012-12-05-15.06.43-22012-12-08-10.04.12-22012-12-08-11.05.22-2500t_i_KjøllefjordSverre_Misje_Vest_Kran
MAIN OFFICE
Westkran AS
Smålonane 20
5353 Straume
Norway

Tel: +47 56 31 32 00
Fax: +47 56 31 32 20
E-mail:

24/7: +47 4000 3200
BERGEN
Tel: +47 56 31 32 00

HAUGESUND
Tel: +47 40 00 32 20

KRISTIANSAND
Tel: +47 40 00 32 20

NARVIK
Tel: +47 40 00 32 99
NORD-NORGE
Tel: +47 40 00 32 99

OSLO
Tel: +47 40 00 32 41
Tel: +47 40 00 32 20

STAVANGER
Tel: +47 40 00 32 20

SWEDEN
Tel: +47 40 00 32 37
ENGINEERING
Tel: +47 56 31 32 14

TOWER CRANES
Tel: +47 40 00 32 03

HEAVY LIFTING
Tel: +47 40 00 32 37

CRANE TRUCKS
Tel: +47 40 00 32 03
WORKSHOP
Tel: +47 40 00 32 08

TRANSPORT & LOGISTICS
Tel: +47 40 00 32 37

RIGGING & ASSEMBLY
Tel: +47 40 00 32 01

QC/HSE
Tel: +47 40 00 32 34