eng-GB   nor-NO   pol-PL
Hjem  >  Firma  >  Siste nyheter  >  Største løfteoppdrag i Europa
Største løfteoppdrag i Europa

Enercon har engasjert Vest Kran til å planlegge og utføre løftene på Europas største vindpark som bygges utenfor Piteå i Norrbotten.

It- og energiminister i Sverige, Anna Karin Hatt, var invitert sammen med toppledelsen i Svevind, Enercon, politikere, presse og lokalt berørte for en seremoniell start på gigantanlegget.

-Norske utbyggere har en del å lære av svenske erfaringer rundt de grønne miljøsertifikatene vi har hatt i Sverige de siste ti årene, fortalte energiministeren. Norske myndigheter ble med i ordningen for bare tre år siden og det har vist seg nødvendig å bruke tid på prosessene i forholdet mellom lønnsomhet i vindprosjekter og disse sertifikatene, sier Anna Karin Hatt.

Enorme dimensjoner

Vest Kran har vært en sentral medspiller i pilotprosjektet der 12 store vindmøller ble bygget og ferdigstilt for to år siden. Med sommerens igangsetting av hovedprosjektet der 1101 store Enerconmøller skal reises de neste årene er Vest Kran valgt til å styre alt som har med logistikk og løfting av komponenter til disse 138 meter høye kraftverkene.

Bare Vest Kran

-Vi ønsker ikke å ha flere kranfirma å forholde oss til under utbyggingen. Derfor har vi valgt å samarbeide med Vest Kran som har jobben med å administrere, delegere og utføre dette arbeidet, sier Isak Lindqvist.

Lindqvist er Enercon sin ansvarlige prosjektleder for montering av vindmøllene i det 450 km2 store anleggsområdet og er veldig tydelig på kravene sine.

Smidighet

-Med så mange aktører samtidig inne og utenfor anleggsområdet er det av største viktighet å kunne utnytte logistikken maksimalt. Dette betyr at vi er nødt til å ha firma og arbeidere med fleksibilitet og forståelse for jobbene. Noen ganger er vi nødt til å stenge veiene for å kunne flytte maskiner og komponenter. Vanligvis må stenginger foregå sent om kveldene eller nattestid.

Utfordrende logistikk

Rune Rikstad har ansvaret for å gjennomføre alle løfteoperasjoner. Også han poengterer viktigheten med å utnytte logistikken på anlegget maksimalt.

-Et eksempel er transporten av kranene. Krandelene er fraktet hit med båt og bil. Denne sommeren har vi kjørt om lag 250 trailerlass med utstyr inn på anlegget. Og det er bare til kranene. I tillegg kommer alle kolliene med deler til vindmøllene der de lengste er nesten 50 meter lange og inntil 300 tonn tunge.

Dette er et anleggsområde under utarbeiding med uferdige veier og ingen lagringsplasser omtrent uten lagringsplass. For tiden er det om lag 20 kraner med en samlet løftekapasitet på 70 000 tonnmeter inne på anlegget. Når utbyggingen er på det mest aktive vil det bygges nesten ti ganger flere møller samtidig.

Sikkerhet foran alt

Sverre Misje er ansvarlig for HMS-arbeidet i Vest Kran og har et, bokstavelig talt, stort ansvarsområde. –Både Enercon og Svevind har egne folk som jobber med sikkerheten på anlegget. Sikkerheten ved løfteoperasjoner er satt i høysetet her. Med langsiktig planlegging og korrekt utstyr minimaliserer vi risiko og sørger samtidig for en god framdrift. Vi jobber mot en nullvisjon når det gjelder ulykker på anlegget, sier Misje alvorlig.

Prosjektet i Markbygden utenfor Piteå vil bli en av verdens største vindparker når den står ferdig. Det er planlagt å bygge ut området med 1101 møller fra Enercon som skal produsere mellom 8 og 12 Twh årlig. Eller tilsvarende utbygging av alle de fire større nærliggende elvene. Totalt vil det monteres møller med en samlet effekt på inntil 4000 MW, omtrent det samme som fire reaktorer i kjernekraftverket på Ringhals.

1101-00311101-9982Markbygden Vestkran 1101 BO2
MAIN OFFICE
Westkran AS
Smålonane 20
5353 Straume
Norway

Tel: +47 56 31 32 00
Fax: +47 56 31 32 20
E-mail:

24/7: +47 4000 3200
BERGEN
Tel: +47 56 31 32 00

HAUGESUND
Tel: +47 40 00 32 20

KRISTIANSAND
Tel: +47 40 00 32 20

NARVIK
Tel: +47 40 00 32 99
NORD-NORGE
Tel: +47 40 00 32 99

OSLO
Tel: +47 40 00 32 41
Tel: +47 40 00 32 20

STAVANGER
Tel: +47 40 00 32 20

SWEDEN
Tel: +47 40 00 32 37
ENGINEERING
Tel: +47 56 31 32 14

TOWER CRANES
Tel: +47 40 00 32 03

HEAVY LIFTING
Tel: +47 40 00 32 37

CRANE TRUCKS
Tel: +47 40 00 32 03
WORKSHOP
Tel: +47 40 00 32 08

TRANSPORT & LOGISTICS
Tel: +47 40 00 32 37

RIGGING & ASSEMBLY
Tel: +47 40 00 32 01

QC/HSE
Tel: +47 40 00 32 34